Ahmet Özhan - Aşkın Kuluyuz Mevleviyiz Biz Şarkı Sözü - Sözleri - Sozlerle.com

Ahmet Özhan - Aşkın Kuluyuz Mevleviyiz Biz Şarkı Sözü, Sözleri

Şarkıcı Ahmet Özhan
Albüm Son Nebi
Okunma 1350 kez okunmuş

Ahmet Özhan - Aşkın Kuluyuz Mevleviyiz Biz Şarkı Sözü:

Aşkın kuluyuz Mevlevîyiz biz
Sevgi yoluyuz Mevlevîyiz biz
Başımda sikke kâinât tekke
Çâr cihet Mekke Mevlevîyiz biz

Gelince vecde eyleriz secde
Kurân'a bende Mevleviyîz biz
Beş vakit ezan çağırır her an
İsmine hayrân Mevlevîyiz biz

Âhir ümmetiz ehl-i sünnetiz
Mest-i vahdetiz Mevlevîyiz biz
Hilkât sebebi Muhammed Nebî
Hakkın habîbi Mevlevîyiz biz

Hazret-i Sıddık Resûl?e sâdık
Yoluna âşık Mevlevîyiz biz
Sozlerle.com
Hazret-i Ömer Fâruk-ül beşer
Adl ile söyler Mevlevîyiz biz

Hazret-i Osman Şehid-i Kur?ân
Ne bilsin nâdân Mevlevîyiz biz
Hazret-i Ali hidâyet Veli
İkrâr vereli Mevlevîyiz biz

Yâ Hazret-i Pîr ol bize dest-gîr
Ezelden takdîr Mevlevîyiz biz
Abd-i rû siyah acısın Allah
Her seherde ah Mevlevîyiz biz